År 1943 startade Rune Olofsson en sågverksrörelse i Bjällebo, tidigare ett gammalt löjtnantsboställe, cirka en mil utanför Vrigstad. Företaget var trots svåra tider framgångsrikt och 16 år senare, år 1964, flyttades verksamheten till Vrigstad där den än idag är belägen.  

År 1968, efter ett ökat behov av förädlat virket, byggdes ett hyvleri till det befintliga sågverket. Under 70-talet lades sågverksdelen ner och istället fokuserades verksamheten på att förädla virke till högsta kvalité, helt efter kundernas krav och behov. Under senare år har en rad stora investeringar gjorts. Den 18 augusti 2006 invigdes den nya hyvel- och klyvlinjen på Olofssons hyvleri AB. En investering på cirka 30 miljoner som fördubblar kapaciteten på företaget. Juni 2008 såldes företaget till Bra Invest som drev verksamheten fram till semestern 2017. V-Timber ett nybildat dotterbolag till Ture Johanssons Trävaru AB tog över verksamheten efter semestern 2017.

V-Timber

Trävaruvägen 1
570 00 Vrigstad
0382-34440

Aktuellt